Nasosla təchiz olunmuş Ecosoft Standard Əks Osmos Filtri

  • Təmiz içməli su
  • Su təchizatında aşağı təzyiq zamanı belə effektli olur
  • Uşaqlar üçün güvənli su
  • Saatda 8 litr su təmizləmə qabiliyyəti
  • 1 saat ərzində filtrin quraşdırılması
  • Kartricin dəyişdirilməsinin zəruliliyi barədə xəbərdarliq
  • 12 ay zəmanət

579 

Description

Aşağı təzyiqli su təchizatı şəbəkələri üçün nəzərdə tutulub

Filtrin xüsusiyyətləri nədir?

Ecosoft Standard Əks Osmos Filtri aşağı təzyiqli soyuq su təchizatı olan evlər və mənzilllərdə içməli suyun təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Filtr çirkləndirici maddələri, həmçinin bakteriya və virusları 99,8%-ə qədər sudan xaric edir. Təmizlənmiş su insan orqanizmi üçün heç bir təhlükə yaratmır, hətta içmək və yemək hazırlayan zaman istifadə etmək tövsiyə olunur.

Фильтр обратного осмоса Ecosoft Standard с помпой

Əks Osmosun faydaları

Əks Osmos – hər bir insan üçün münasib olan təkmilləşdirilmiş su təmizləmə texnologiyası.

Filtrin əsas elementi – əks osmos mebran. Ecosoft Standard Filtrinə saatda 8 litr su təmizləmə qabiliyyətinə malik membrandan ibarətdir. Təmizlənmiş suyu qaynatmaga ehtiyac yoxdur və uşaqlar üçün təhlükəsizdir.

Əks osmos filtri sayəsində siz hər gün təmiz və dadlı sudan zövq alacaqsınız.
Nasosla təchiz olunmuş filtrin üstünlükləri
Filtrin normal işləməsi üçün su əks osmos membrana müəyyən bir təzyiq altında daxil olmalıdır. Aşağı təzyiq altında su molekulları membranın səhtindən daxil ola bilmir və filtrin effektivliyi azalır. Su təchizatının təzyiqini lazımı səviyyəyə çatdırılması üçün nasoslardan istifadə etmək tövsiyə olunur.

Nasos mikro idarəedicidən və 2 təzyiq sensorundan (membrandan əvvəl və sonra) ibarətdir. Suyun təzyiqi lazımı səviyyədən aşağı olarsa, nasos işləməyə başlayır. Lazımı təzyiq yarandıqda, nasos müvəqqəti olaraq dayanır.

Bu, kimlər üçün daha faydalıdır?

Nasosla təchiz olunmuş Əks Osmos Ecosoft Standard Filtri aşağı təzyiqli su təchizatı olan ev və mənzillər üçün nəzərdə tutulub. Bu filtr üç nəfərlik ailə üçün ideal bir seçimdir.

Фильтр обратного осмоса

Filtrasiya mərhələləri

Фильтр обратного осмоса с помпой

Filtrasiya prosesi ardıcıl 5 mərhələdən ibarətdir və hər bir mərhələ üçün filtrdə ayrıca bir kartric mövcuddur.

Birinci mərhələ
İlkin olaraq mexaniki çirkləndiricilər sudan xaric olunur. Daha sonra, su polipropilen lifli kartricdən süzülərək lil, qum və pas hissəciklərindən təmizlənir.

İkinci mərhələ
İlkin olaraq üzvi və orqanoklor maddələr, həmçinin xlor sudan xaric olunur. Suyun dadı, rəngi və qoxusu yaxşılaşır. Kartric qranullar şəklində aktivləşdirilmiş kömürdən ibarətdir.

Üçüncü mərhələ
İlkin olaraq mexaniki çirkləndiricilərin ən kiçik hissəcikləri sudan xaric olunur. Kartric məsaməli polipropelin liflərdən hazırlanıb. Son olaraq əks osmos membranının önündəki mexaniki çirkləndiriclərin ən kiçik hissəcikləri sudan xaric olur.

Dördüncü mərhələ
Əsas filtrasiya mərhələsi. İlkin filtrasiyadan sonra su çirkləndiricilərin qarşısını 99,8%-ə qədər alan membrana daxil olur.

Beşinci mərhələ
Aktivləşdirilmiş kömürlü postfiltr təmizlənmiş suya yaxşı və azacıq şirin dad verir.