Platinum Wasser Biokeramik Postfiltr Kartrici

  • Suyun dadini və qoxusunu yaxşılaşdırır; suyun insan orqanizminə müsbət təsirini artırır
  • Maddələr mübadiləsini sürətləndirir
  • Oksigenin suda həll olunması prosesini sürətləndirir
  • Mənfi ionları xaric edir, immuniteti artırır
  • Suyun emulsiya yaratmaq qabiliyyətini artırır

БИОКЕРАМИЧЕСКИЙ ПОСТФИЛЬТР

Platinum Wasser

30 

SKU: PLAT-IBIO Category: Product ID: 1843

Description

Platinum Wasser Biokeramik Postfiltr Kartrici

Biokeramik toplar yüksək keyfiyyətli keramika gilindən hazırlanır. Onların istehsalında turmalindən (kristal quruluşa malik təbii mineral) istifadə olunur. Turmalinin tərkibində olan biokeramik toplar su molekullarının rezonansını səbəb olan infraqırmızı şüalar yaradır. İfraqırmızı şüaların hərəkəti suyun içərisində yayılan maddə hissəciklərinin effektiv şəkildə sovrulması üçün onların sabitliyini azaldır.

 

Катридж Platinum Wasser